fredag 8. februar 2008

en tankevekker....:)

Mitt Barn….
Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg…( Salme 139:1) Jeg vet når du sitter og når du står oppreist… (Salme 139:2) Jeg er vel kjent med alt du er…. (Salme 139:3) Til og med hvert eneste hårstrå på ditt hode vet jeg om.. (Matteus 10:29-31) For du ble skapt i mitt bilde…. (1.Mosebok 1:27) I meg lever du og beveger deg og er til…
(Apostlenes gjerninger 17:28) For du er min slekt..(Apostlenes gjerninger 17:28) Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget…(Jeremia 1:4-5) Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen…(Efeserne 1:11-12) Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok…(Salme 139:15-16) Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo…(Apostlenes gjerninger 17:26) Du er skremmende og vidunderlig skapt…(salme 139:14) Jeg vevde deg sammen i din mors mage..(salme 139:13) Og jeg drog deg fram den dagen du ble født..(Salme 71:6) Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg… (1. Johannes 3:1) Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din Far…(1.Johannes 3:1)

Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby… (Matteus 7:11) For jeg er den perfekte far…(Matteus 5:48) Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd…( Jakob 1:17) For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov…(Matteus 6:31-33) Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp…(Jeremia 29:11) Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet…(Jeremia 31:3) Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden…( Salme 139:17-18) Og jeg fryder meg over deg med jubel…(Sefanja 3:17)

Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg…(Jeremia 32:40) For du er min verdifulle eiendom..(2.Mosebok 19:5) Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot…(Jeremia 32:41) Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting…(Jeremia 33:3) Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg…(5.Mosebok 4:29)

Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker…(Salme 37:4) For det er jeg som gir deg disse ønskene…(Filipperne 2:13) Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå…(Efeserne 3:20) For jeg er din største oppmuntrer…(2.Tessaloniker 2:16-17) Jeg er også den Far som trøster deg under alle dine problemer…(2.Korinterbrev 1:3-4) Når du har hjertesorg, er jeg nær deg…(Salme 34:19) Som en hyrde bære et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte..(Jesaja 40:11) En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne…(Johannes Åpenbaring 21:3-4) Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus… (Johannes 17:23) For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus…(Johannes 17:26) Han er det nøyaktige bilde av min eksistens…(Hebreerne 1:3) Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, og ikke imot deg…(Romerne 8:31) Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder…(2.Korinterbrev 5:18-19) Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones…(2.Korinterbrev 5:18-19) Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg…(1.Johannes 4:10) Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet…(Romerne 8:31-32) Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg…(1.Johannes 2:23) Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen…(Romerne 8:38-39) Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet himmelen noen gang har sett…(Lukas 15:7) Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far…(Efeserne 3:14-15) Mitt spørsmål er.. vil du være mittt barn?...(Johannes 1:12-13) Jeg venter på deg…(Lukas 15:11-32)
Kjærlig hilsen fra din himmelske Far, den allmektige Gud

1 kommentar:

siri sa...

neimen...?!

kver dag du e vekke, ska eg sitta einsam og trist i ein korgstol me vinduet, i et teppe, med tekoppen i håndå, og bare venta og lengta itte fellesmail..

gla i deg, veitu.